top of page

מהו טיפול קוגניטיבי התנהגותי?

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי עוסק במציאת הגורמים המשמרים את הקושי והסבל ממנו סובל האדם. גורמים אלו לרוב מורכבים ממחשבות/פרשנות שיש לאדם על עצמו והסביבה שלו, מדפוסי התנהגות מסויימים, מרגשות לא מעובדים ומהפן הפיזיולוגי. לאחר מציאת הגורמים הרלוונטים אשר משמרים את הסבל, הטיפול מתמקד בעבודה על שינוי הדפוסים השונים באמצעות תוכנית טיפולית מכוונת מטרה.

התהליך הטיפולי עובר לרוב דרך חקירת הפרשנות שאנחנו מעניקים לארועים המתרחשים בסביבתנו ומציאת ההנחות הסמויות של האדם אשר בתורן משפיעות על רגשותינו, תגובתנו הפיזית ועל התנהגותנו.  בטיפול ננסה לזהות את דפוסי החשיבה המובילים למצוקה וננסה לסייע בהגמשתן והרחבתן לדפוסי חשיבה בריאים יותר לצד לימוד ותרגול של התנהגויות חדשות (אסטרטגיות התמודדות). טיפול זה גם יכול לעסוק בפן הרגשי- חקירתו והבנייתו באמצעות החוויה. תהליך הטיפולי כולל לרוב משימות "אימון" מיוחדות עליהן המטופל יתאמן בסביבתו הטבעית וכך תהליך השינוי יוכל להתממש ולהוביל להקלה ורווחה אישית.

בטיפול קוגניטיבי התנהגותי המטפל והמטופל פועלים יחד כצוות בשיתוף פעולה מלא, הדדיות ושקיפות למען הצלחתו של הטיפול. אחריותו של המטפל היא להקשיב למטופל ולציידו בכלים יישומיים להתמודדות עם קשייו ואילו אחריותו של המטופל היא ללמוד ולהתאמן בכלים אלו מחוץ לשעות הטיפול, בחייו היומיומיים.  

 

יתרונות הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי:
1. טיפול מובנה, ממוקד בפתרון הבעיה וכולל מטרות טיפוליות ברורות.

2. טיפול אשר יעילותו הוכחה במחקרים רבים.

3. טיפול ממוקד מטרה המאפשר יצירת שינוי תוך תקופה קצרה.  

4. טיפול המקנה למטופל כלים שימושיים ויעילים הניתנים ליישום בחיי היומיום בהתמודדות עם מצבים שונים.
 

bottom of page