top of page

  

מחירון טיפולים

 

 

  • עלות מפגש טיפולי: 200 ש"ח.  עלות זו מוגבלת ל- 15 מפגשים.

  • לאחר 15 מפגשים: עלות כל מפגש הינה 250 ש"ח.

  • הסדרי התשלום מתבצעים ישירות מול המטפל/ת.

bottom of page